Barn & ungdom

Framtidens stjärnor (8-20 år) organiseras genom vår hemmaklubb 08 Beachvolley Club.

 

Vi har som ambition att hålla ett lågt pris till barn & ungdomsverksamheten som drivs genom vår hemmaklubb 08 Beach. Det är möjligt tack vare alla duktiga ideella krafter samt föreningens samarbeten.

Mer info och anmälan här!

Mer info och anmälan på 08beach.com

Kontaktperson: 

Måns Björn som nås via mans@08beach.com och 073-0605630