Bygget av världens största anläggning för beachvolley tar paus (igen).

Hej beachvolleyvänner!

Vårt projekt med att skapa världens största (och bästa) anläggning för beachvolley i Flemingsberg (Huddinge) går tyvärr långsammare än vi vill och nu tvingas projektet till ännu en ofrivillig paus av trafikverket.

Under 2017 fick vi besked av kommunen om att de avsåg gå vidare med antagande av detaljplanen under våren 2018 efter informell positiv information från trafikverket  så vi har jobbat med det senaste tiden men nu har projektet ännu en gång pausats av trafikverket som behöver mer tid på sig att ge definitivt besked omTvärförbindelsens sträckning. Så den nya tidsplanen & ambitionen är att detaljplanen ska klubbas igenom i början av 2019.

Det känns förstås väldigt tråkigt när behovet av fler banor är så stort. Vi hade vårt första möte med Huddinge kommun 2010 och arbetet med detaljplanen har pågått sedan 2013 och det var i princip klart två år senare när trafikverket stoppade antagandet i sista sekunden.

Det bästa man kan göra i detta läge är trots allt att försöka få till så mycket beachvolley som möjligt på de åtta fina banorna vi trots allt har i vår anläggning The Beach i Södertälje och att fortsätta jobba för fler banor såväl inomhus som utomhus.

Har du tips på möjliga öppningar där vi kan etablera fler beachvolleybanor såväl inomhus som utomhus så är det varmt välkommet!

Vi jobbar vidare // David & Mattias med vänner.

Här hittar du mer info om projektet i Huddinge/Flemingsberg

Kontakt: David Cabrera, david@beachvolley.se, 0704322028